Tuesday, August 9, 2011

ယံ့က်င္းက်မ္း မွ ဆိုထားေသာ စကား

သမထ၊ဝိပႆနာ ၊ပုတီးစိတ္၊ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ရြတ္၊တရားဂုဏ္ေတာ္ရြတ္၊
မျပဳလုပ္မည္ ၊
မိမိႏွလံုးသာေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီးၿပီလား?၊
မိမိပါးစပ္မွေကာင္းေသာနိမိတ္စကားမ်ားေျပာေနၿပီလား?၊
မိမိအက်င့္သီလေကာင္းေသာသီလေစာင့္ထိန္းေနၿပီလား?၊
ထိုသံုးခုလံုးျပီးျပည့္စံုၿပီဆိုမွ မိမိအားထုပ္ေသာတရားမ်ားရရွိမည္ဟု
ယံ့က်င္းက်မ္း မွဆိုထားခဲ့သည္။

Jian Jun Oo

No comments: