Sunday, September 4, 2011

၉ရာစု ႏွစ္ကဗုဒၶ လက္ညိဳးေတာ္ ကို တရုတ္ျပည္တြင္ကိုးကိုယ္ထား

၉ရာစု ႏွစ္က ဗုဒၶ လက္ညိဳးေတာ္ကို တရုတ္ျပည္ရွမ္းစီးျပည္နယ္ရွိးအမ္းၿမိဳ႕တြင္ကိုးကိုယ္ထားသည္။ ၁၁ရာစုႏွစ္တြင္ထန္မင္းဆက္တြင္ ထန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပါးကို အိႏိယသို႕သြားေရာက္ၿပီး ဗုဒျမတ္စြာဘုရား၏တရားေတာ္ ႏွင့္ ပိတိကသံုးပံုကို တရုတ္ျပည္သို႕ယူေဆာင္လာ သည္၊ထိုသို႕ယူေဆာင္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းမွတရုတ္ျပည္ဗုဒဘာသာထြန္းကားခဲ့သည္။ ဗုဒၶဘာသာ၊ဗုဒရုပ္ပြားေတာ္၊ဗုဒၶတရားေတာ္၊ ဗုဒၶဘာသာေရးစာအုပ္၊ဗုဒၶပန္းခ်ီကားမ်ား၊ ဗုဒၶႏွင့္ပက္သက္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားထြန္းကားလာခဲ့သည္။ ထန္မင္းဆက္ လီရွိမင္ဘုရင္လက္ထက္ AD 632ခုႏွစ္တြင္ ဗုဒၶဘုန္ေတာ္ႀကီးေက်ာင္းကိုဖြင့္လစ္ ေပးခဲ့သည္။ထိုေခတ္က တရုတ္ျပည္တြင္အႀကီးဆံုး ဗုဒၶလက္ညိဳးေတာ္ကိုးကြယ္ထားေသာ ဘုရားေက်ာင္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ဗုဒၶ၏လက္ညိဳးေတာ္ကိုAD 841- 845 ခုႏွစ္တြင္ ဗုဒဘာသာကိုဖ်က္စီးသူေပၚလာေသာေၾကာင့္ ၄င္းဗုဒၶလက္ညိဳးေတာ္ကို လက္ညိဳးေတာ္ပြား၃ခုပြားၿပီးဗုဒၶလက္ညိဳးေတာ္အစစ္ႏွင့္အတူထာပနခဲ့သည္။ ထန္မင္းဆက္ ရဲ့ ႏွစ္ေပါင္း၂၄၂ေက်ာ္ တိတိကိုးကိုယ္ခဲ့ၿပီး AD 874 ခုႏွစ္တြင္ စြယ္ေတာ္ထာပနကို လံုးဝပိတ္ထားခဲ့သည္ AD 1113 ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ေရွးေဟာင္းသုေတသနမွ ျပန္လည္ေဖၚထုပ္ခဲ့သည္ 2002ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္မွ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံသို႕လက္ညိဳးေတာ္ႏွင့္အတူ လက္ညိဳးေတာ္ပြား၃ဆူပင့္ေဆာင္ဖူးခြင့္ေပးခဲ့သည္

No comments: