Tuesday, October 11, 2011

လူ ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ေကာင္းမြန္ေအာင္

လူႏွင့္ယင္းရန္ေကာင္းမြန္မွ အလုပ္ကိုင္ႏွင့္ ပညာေရးလဲေကာင္းမြန္လာႏိုင္သည္။
ၿပီခဲ့တဲ့ပို႕စ္မွာအိတ္ခန္းနဲ႕ပတ္သက္သာေတြကိုတင္ျပထားသာျပဳလုပ္ၾကၿပီး လူတစ္ေယာက္ရဲကအေရးႀကီးဆံုးအနားယူခ်ိန္အတြက္ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္သည္။ တကိုယ္ေရသန္႕ရွင္းမႈကေတာ့မိမိအတြက္အေရးႀကီးတာကိုလဲသတိျပဳၾကပါ။ ဥပမာအမိႈက္ပံုေဘးမွာခဏတိုင္ၾကည့္လွ်င္အနံအသက္ေတြႏွင့္အမိႈက္ေတြကိုျမင္ျခင္း ေၾကာင့္လူက်န္းမာေရးႏွင့္စိတ္ေတြလဲမတည္ၿငိမ္မႈ႕ေတြျဖစ္လာတယ္၊သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ မိမိေနေသာအခန္းကိုသန္႕ရွင္းသတ္ရပ္စြားျပဳလုပ္ထားႏိုင္ပါကပိုေကာင္းပါသည္၊ မိမိစာေရးစားပြဲေပၚတြင္လဲစာအုပ္မ်ားကိုေသခ်ာသတ္ရပ္စြားစီထားပါ၊ စာေရးစားပြဲေပၚတြင္ သလင္းေက်ာက္တံုး(သို႕)ယခုဆိုင္မ်ားတြင္ေရာင္းေနေသာ ေက်ာက္အဝါေရာင္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာအတြင္းမီးလံုးထြန္းေသာမီးအိမ္ေသာ္၄င္း၊ ထားရွိျခင္းျဖင့္စိတ္ကိုယ္တည္ၿငိမ္ေစၿပီး၊စာေရးစာက်က္ရာတြင္အႀကိဳးျပဳသည္။ အလုပ္တြင္လဲအႀကံဥာဏ္မ်ားပိုမိုရရွိႏိုင္သည္။ (မွတ္ခ်က္ =အိတ္ခန္းကိုအေရးႀကီးေၾကာင္းေျပာခ်င္တာက လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ယင္းရန္ ေကာင္းမြန္ညီမွ်စြာလည္ပတ္ေနမွသာ က်န္းမာေရး၊ကံ၊ဥာဏ္မ်ားပြင့္လန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။) ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္ JianJunOo

No comments: