Tuesday, February 16, 2016

Dog (ေခြးႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား) 1922-1934-1946-1958-1970-1982-1994-2006 ( ကံၾကမၼာ)

Dog (ေခြးႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား) 1922-1934-1946-1958-1970-1982-1994-2006
( ကံၾကမၼာ)
ေခြးႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ေမ်ာက္ႏွစ္အတြင္းတြင္ အေကာင္းဖက္သို႕ေရာက္ရွိေနသည
စိတ္ပူပင္မႈနဲ႕ေသာကမ်ားေနတတ္သည္၊အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
ကိုသတိထားပါ၊အမွားမ်ားမလုပ္မိေအာင္ေသခ်ာသံုးသပ္ၿပီးျပဳလုပ္ပါက ေကာင္းေသာဖက္သို႕
ေရာက္ရွိသြားမည္၊ ဒီႏွစ္မွာအမ်ားဆံုးျပဳလုပ္သင့္ေသာအရာသည္ အလုပ္ကိုင္ကိုေသခ်ာ
စီစဥ္ၿပီးျပဳလုပ္ပါ၊အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ျပင္ဆင္ၿပီးျပဳလုပ္ပါက ေအာင္ျမင္ေသာစီပြားျဖစ္လာမည္၊
အလုပ္ကိုင္၏ ပစ္မွတ္ကို ထိန္းသိမ္းၿပီး ေရွာင္ရန္ေဆာင္ရန္မ်ားကိုလဲက်င့္သံုးပါ။
အကယ္၍မက်င့္သံုးမိပါက မနာလိုသူ၏ေျပာဆိုမႈေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ႏိုင္သည္၊
ေကာင္းေသာစကားမ်ားမ်ားေျပာေပးပါ၊မဂၤလာရွိေသာစကားမ်ားမ်ားေျပာေပးပါ၊
သင္သည္ ယခုႏွစ္အတြင္း အတားအဆီးမ်ားထဲပိတ္မိေနတတ္သည္၊သတိထားပါ၊
ကူညီသင့္ေသာသူမ်ားကိုအကူညီးေပးပါက အတားအဆီး ႏွင့္ အခက္ခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္သည္

(အလုပ္အကိုင္)
သင္သည္ ယခုႏွစ္တြင္ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေပလိမ့္မည္၊
သင္၏တတ္ေျမာက္ေသာပညာရပ္ျဖင့္အသံုးျပဳၿပီး သင္ေရြးခ်ယ္ေသာအလုပ္ေကာင္း
ရရွိေအာင္ အသံုးျပဳပါက မုခ် အလုပ္ကိုင္ေကာင္းေကာင္းရရွိေပမည္။
(သင့္၏ဒါးကိုထက္ထက္ေသြးထားပါ)သင္၏ပညာရပ္ကို ေကာင္းေကာင္းအသံုးျပဳပါ၊
ဆက္ဆံေရးကို ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္းထားရမည္၊သင့္ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုဖက္ႏွင္အတူ
သင္သည္အေကာင္းဆံုးႏွိမ့္ခ်ထား၍ေနပါ၊သဟဇာတထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ ေကာင္းေသာ
ကံျမင့္တက္ေနပါလိမ့္မည္။
(စီးပြား၊လဒ္လာဘ)
သင္၏စီးပြား၊ဝင္ေငြမ်ားသည္ယခုႏွစ္တြင္ မွ်မွ်တတ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။
ရင္ႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္သည္၊အလည္အလတ္ျပန္လည္လက္ခံရရွိလိမ့္မည္။
ရင္ႏွီးမႈျပဳလုပ္ေသာေရွာင္ရန္ လမ်ားမွာ ၅လ၊၇လ၊ႏွင့္၉လပိုင္တို႕ျဖစ္သည္။
ထိုေၾကာင့္ သင့္၏ဘ႑ေရးႏွင့္ဝင္ေငြမ်ားကို အထူးသတိထားစီစဥ္ရန္သင့္သည္၊
ပူတြဲလုပ္ကိုင္ေသာအခြင့္အလမ္းမ်ား မ်ားေတြ႕ရွိလိမ့္မည္၊သင္၏နည္းလမ္းအတြင္း
တြင္ျပဳလုပ္ပါက သတိထား၍ျပဳလုပ္ပါ၊အျခားသူ၏စီးပြားေရးကို အာမ မခံပါနဲ႕
ဒုကၡေရာက္ရန္ရွိသည္။
(အိမ္ေထာင္ေရး အခ်စ္ေရး)
အိမ္ေထာင္ဖက္ နကၡတ္သည္ အႏုတ္လကၡဏၿဂိဳလ္စီးနဲ႕ေတြ႕ဆံုျခင္းေၾကာင့္
အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ စကားမ်ားလိုက္ျပန္တည့္လိုက္နဲ႕ျဖစ္ေနေပမည္။
မိသားစုျပႆနာေတြအမ်ားအျပားညုင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္
သင္၏သားသမီးမ်ားကိုထိခိုင္ေစေသာ စကားမ်ားမေျပာမိပါေစနဲ႕။
အိမ္ေထာင္မက်ေသးသူမ်ားသတိထားရန္ အခ်စ္ေရးလိမ္လည္ခံရမည္၊
အေကာင္းဆံုးယၾတရာသည္ ၾကာပန္းမီးထြန္းေပးပါ)(သို႕)ဘုရာမွာၾကာပန္းမီးပူေဆာ္ပါ)
(က်န္းမာေရး)
ယခုႏွစ္တြင္ သင္သည္ ကိုယ္ပိုင္က်န္းမားေရး၊လံုျခံဳမႈကို အာရုံစိုက္ဖို႕လိုသည္၊
အားကစားခ်စ္သူမ်ားအထူသတိထားရန္မွာ အားကစားျပဳလုပ္ရင္ဒဏ္ရာရရွိႏိုင္သည္၊
ညနက္ေသာအိပ္စက္ျခင္းျဖင့္ စိတ္ေနစိတ္ထားထိခိုက္ေစလိမ့္မည္။
မိသားစု(သို႕)မိတ္ေဆြအေပါင္းမ်ားႏွင့္ အားကစားအတူျပဳလုပ္သင့္သည္၊
၁၉၆၄ခုႏွစ္ဖြားမ်ား ပိုမိုသတိထားပါ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရလြယ္သည္၊
အစာအိမ္ျပႆနျဖစ္ႏိုင္သည္၊ မ်က္စိျပႆနာျဖစ္ႏိုင္သည္၊
ေအးေသာစိမ္းေသာအစာမ်ားမစားေရွာင္ရွားပါ

သင့္၏ယခုႏွစ္ လပ္ကီးနံပါတ္ 9432ျဖစ္သည္( ဦးေျပေအး 09/02/2016)

(JianJunOo)

No comments: