Tuesday, February 23, 2016

Ox ႏြားႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား 1913-1925-1937-1949-1-61-1973-1961-1973-1985-1997-2009

Ox ႏြားႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား 1913-1925-1937-1949-1-61-1973-1961-1973-1985-1997-2009
(ကံၾကမၼာ)
၂၀၁၆ခုႏွစ္ ႏြားႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ားယခုႏွစ္အတြင္းသင့္ရဲ႕ကံဇာတာသည္
(Zi Wei) and (Long De) Lucky stars ကံေကာင္းေသာၾကယ္မ်ားက်ေရာက္ေသာေၾကာင့္
သင္သည္ေကာင္းေသာကံမ်ားေရွ႕သို႕ဆက္လက္တိုးတက္ၿပီးသြားေနလိမ့္မည္
ေကာင္းေသာၾကယ္တာရာက်ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္
လုပ္ငန္း၊စီပြားေရးမ်ားတြင္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ၂၀၁၆တြင္ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈရွိမည္
လုပ္ငန္းအလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္လဲ ေက်းဇူးရွိေသာ သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က ပ့ံပိုးမႈမ်ား
သင္သည္ရရွိေနလိမ့္မည္။လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈမ်ားျမင့္တက္ေနမည္။
မ်ားေသာအားျဖင့္ ၂၀၁၆ႏွစ္တြင္ သီးႏွံမ်ား ရိတ္သိမ္းေသာႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ေနသည္။
၃လပိုင္း၄လပိုင္း၊၇လပိုင္းမ်ားတြင္ကံမေကာင္းေသာလမ်ားျဖစ္၍အထူးသတိထားသင့္သည္။
သင့္ရဲ႕ကံမ်ားျပန္လည္ေတာက္ပေစဖို႕ၾကာပန္းမီးအိမ္၊ထြန္းေပးျခင္းျဖင့္ အညံွမ်ားဖယ္ရွားေပးပါ။

(လုပ္ငန္း၊အလုပ္အကိုင္)
၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ သင္၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္လူႀကီးမ်ားလဲ သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ကူညီမႈ
မ်ားျပဳလုပ္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
သင္၏အႀကံအစည္မ်ား ပုဂၢိဳလ္ေရးလႈံ႕ေဆာရွင္းလင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းအတြက္
အလြယ္တကူတိုးတက္မႈမ်ားရရွိလိမ့္မည္။
သင့္ရဲ႕ကံေကာင္းေသာၾကယ္မ်ားက်ေရာက္ေနသျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္အလုပ္ကံမ်ားအၿမဲမျပတ္
ေကာင္းမြန္ေနလိမ့္မည္။
သို႕ေသာ္အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာဓါတ္က်ေရာက္ႏိုင္သျဖင့္ ခ်က္ျခင္းအဖ်က္က်ႏိုင္သည္
သို႕ျဖစ္၍ သင္၏ အလုပ္စားပြဲ၊(သို႕)စာၾကည့္စားပြဲတြင္ က်မ္းစာပါေသာPyramid ပစ္ရစ္မစ္
ႏွင့္ ၾကာပန္းထားျခင္းျဖင့္ သင့္ရဲ႕ မေကာင္းေသာအညံွႏွင့္အတိုက္အခိုက္မ်ားပေပ်ာက္ေစသည္။

(စီးပြားဥစၥာ)
ႏြားႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ေမ်ာက္ႏွစ္အတြင္းမွာ မဂၤလာၾကယ္ပြင့္မ်ားႏွင့္အတူ မိတ္ေဆြေကာင္း
မ်ား၊အကူအညီးမ်ားခံစားရလိမ့္မည္။မိမိစီးပြားႏွင့္ အျခားစီးပြားပါ ဝင္ေငြေကာင္းလိမ့္မည္။
မာနႂကြားဝါေသာဟန္ပံမ်ားျဖင့္မျပဳလုပ္ပါနဲ႕နိမ့္ခ်ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ေအာင္ျမင္မႈကိုရယူပါ။
၂၀၁၆ခုႏွစ္ ျပင္ပအျခားဝင္ေငြ ေကာင္းေသာႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္မည္။
သင့္ရဲ႕စီးပြားလုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေက်းဇူးရွင္ကူညီသူ
ထံမွ ဦးေဆာင္လမ္းျပေပးပါလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

(က်န္းမာေရး)
ႏြားႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာျပႆနမ်ားႀကံဳေတြ႕
ရလိမ္မည္ျဖစ္သည္။
သင္၏ပန္းနာေရာဂါႏွင့္အျခားအသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ား အထိခိုက္မခံစားႏိုင္မႈ
မ်ားရွိလိမ့္မည္။
ေမ်ာက္ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ျပႆနမ်ားစြာတို႕ကို ကာကြယ္တားဆီးရန္ သင္ေနအိမ္၏သန္႕ရွင္း
မႈႏွင့္ေလေကာင္းေလသန္႕ရရွိဖို႕ပိုမိုအထူးျပဳလုပ္ေဆာက္ရြက္သင့္သည္။
(Jian Feng)star က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ေျမတူးျခင္း၊အုတ္ျမစ္ခ်ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ပါနဲ႕
ေရွာင္ရွားျခင္းျဖင့္ သင္၏အိမ္သူအိမ္သားမ်ားရဲ႕ကံမ်ားဖယ္ရွားျခင္းျဖစ္သည္၊
အတိုက္အခိုက္မ်ားလည္းပေပ်ာက္ျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။
 ဖခင္ႏွင့္အတူေနေသာသူမ်ားသတိထားသင့္ေပသည္။
ႏြားႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား မိဘမ်ားအတြက္ မိမိဘာသာတရားက်မ္းစာမ်ားႏွင့္ပူေဆာ္ျခင္း၊
ဆီမီးထြန္းျခင္းမ်ားေနစဥ္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ က်န္းမာအသက္ရွည္ေစပါသည္။

(အိမ္ေထာင္ေရး၊အခ်စ္ေရး)
ႏြားႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား သင္၏ေမတၱာကံ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။
အိမ္ေထာင္မျပဳရေသးသူမ်ားအေနနဲ႕ ယခုႏွစ္တြင္စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္ေန၍
စိတ္ရွည္စြာေစာင့္ဆိုင္းမႈ၏ရလဒ္သည္သင့္ႏွင့္လိုက္ဖက္ေသာလက္တြဲေဖာ္ေတြ႕ရွိ
လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
အမ်ိဳးသမီး ႏြာႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ယခုႏွစ္တြင္ အထီးက်န္ခံစားေနရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္
ထိုေၾကာင့္ယခုႏွစ္အိမ္ေထာင္ေရး၊အခ်စ္ေရးမ်ားကို အဆင္ေျပေစႏိုင္ရန္
ေနအိမ္ေမတၱာလဒ္ေနရာတြင္ ပန္းေရာင္ေက်ာက္တံုးေလးမ်ားထားရွိေပးျခင္ျဖင့္
အခ်စ္ေရးကံေကာင္မြန္လာေစသည္။(အိပ္ယာဘယ္ဖက္ေဘးခံုေပၚတင္ထားပါ)
မီးအိမ္ထြန္းေပးပါ။
သင့္ရဲ႕(LUCK NUMBER 2914) (U PyeAye )(JianJunOo)19/02/2016

No comments: