Wednesday, February 17, 2016

Tiger က်ားႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား( 1914-1926-1938-1950-1962-1974-1986-1998-2010-2020)

Tiger က်ားႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား( 1914-1926-1938-1950-1962-1974-1986-1998-2010-2020)
(ကံၾကမၼာ)
က်ားႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ၂၀၁၆ ေမ်ာက္ႏွစ္တြင္ ပန္ပင္ေသာႏွစ္္ ေရွ႕သို႕ေလွ်ာက္လွမ္းရန္
အတြင္းက်က်ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္သည္။
သင္၏ကံၾကမၼာ မတည္ၿငိမ္ေသာႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္။
သင္သည္ ယခုႏွစ္အတြင္ လက္ထပ္ရန္ သို႕မဟုတ္ ကေလးယူဖို႕အစီစဥ္ပ်က္ကိန္းရွိႏိုင္သည္။
သင့္က်န္းမားေရးႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရး ၊ကံေကာင္းေစရန္ အထူးဂရုစိုက္ရေသာႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္မည္
အႏၱရာယ္ရွိေသာ (ဖူရွီ)ၾကယ္ေၾကာင့္ မည္သည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမဆို ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းမ်ား၊ရင္းႏွီးျခင္း
မ်ားမျပဳလုပ္မိေအာင္အထူးသတိထားရေပမည္။(မိမိကိုအႏၱရာယ္ျပဳႏိုင္သည္)
သင္ႏွင့္သင့္ပတ္ဝန္းက်င္မွမိတ္ေဆြမ်ား အႏၱရာယ္ရန္လိုမႈမ်ားႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ရလိမ့္မည္
ထို႕ေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ အျပဳသေဘာႏွင့္အေကာင္းျမင္တည္းဖူေသာတန္ျပန္ပါ၊
ဘာသာေရးႏွင့္အလွဴအတန္းမ်ား၊ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားပိုမိုလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္
ေကာင္းေသာကံမ်ားရရွိေပလိမ့္မည္။
က်ားႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ၂၀၁၆ ႏွစ္တြင္ သင့္တည္ေဆာက္ထားေသာစီးပြားေရးသည္
ေျပာင္းလဲမႈအမ်ားအျပားျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္။
အလုပ္ကိုင္မ်ား မ်ားေသာအားျဖင့္ အခက္ခဲအတားအဆီးမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရပါလိမ့္မည္။
မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်မွတ္ယူေလ့လာသင္ယူပါ။
ရန္ေတြ႕မႈကိုေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းႏွင့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားနဲ႕တည္ၿငိမ္စြာထိန္းသိမ္းလုပ္ကိုင္ပါ။
ေမ်ာက္ႏွစ္တြင္ ႀကီးမားေသာဆံုးျဖတ္သည့္စီးပြားေရးကိုမျပဳလုပ္မိပါေစနဲ႕သုိ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ခ်ဲ႕ထြင္ရန္မ်ားသည္ အဆိုးဖက္သို႕ဆိုက္ေရာက္သြားေစႏိုင္သည္။
ကံၾကယ္ပြင့္(Zhi Bei) ၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ရွိေနေသာေၾကာင့္အလုပ္မွာအတင္အဖ်င္းမ်ားႏွင့္
ျပႆနာမ်ားေတြ႕ရွိလိမ့္မည္။
သင္၏ အစြမ္းသတၱိရွိဖို႕လိုသည္ ၄င္းစြမ္းအားျဖင့္ေျဖရွင္ရန္လိုအပ္သည္။
သင္ကိုအႏၱရာယ္ေပးသူသည္ သင္၏အနီးတြင္တာရွိေနသည္
ထို႕ေၾကာင့္ယခုႏွစ္အတြင္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္၊ဘုရား၊တရားထိုင္ျခင္း၊အလွဴဒါနမ်ားျပဳလုပ္
ေပးျခင္းျဖင္ အခက္ခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားေစႏိုင္သည္။
(ကားေမာင္းလွ်င္ သတိထားပါ ေျဖးေျဖးေမာင္းပါ ယာဥ္တိုက္ခိုက္မႈေလးျဖစ္ပြားႏိုင္သည္)

(အလုပ္အကိုင္)
(Tai Sui)ႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းထိပ္တိုက္ေတြ႕ရွိေသာေၾကာင့္ကံမေကာင္းျခင္း၊စည္းစိမ္ဥစၥာ အေပၚအပ်က္သေဘာ
ေဆာင္ေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႀကံဳေတြ႕ရလိမ့္မည္။(သတိ)
က်ားႏွစ္ေမြးဖြားသူတို႕အဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ ပမာဏၾကီးမားတဲ႕ အသံုးစရိတ္မ်ားထြက္လိမ့္မည္။
ထိုသို႕ အိမ္ျပန္ျပဳျပင္မႈ (သို႕) ပစၥည္း၊စက္ပစၥည္းမ်ားဆံုးရႈံးမႈမ်ားမလြႊဲမေရွာင္ႏိုင္ေပ။
ရင္းႏွီးျမဳံႏွံမႈမ်ားကို အထူးသတိထားရမည္၊ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ၊
သတိမထားမိေသာလိမ္လည္မႈမ်ားႏွင့္ေတြ႕ႀကံဳလိမ့္မည္။
(အမ္းထိုက္ေဆြ႕)ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သင္၏အလုပ္ကိုင္ႏွင့္ကံ၊စီးပြားဥစၥာမ်ား
ႀကံဳေတြ႕ရမည္႕ အခက္ခဲမ်ားေက်ာ္လႊားႏိုင္လိမ့္မည္။

(က်န္းမာေရး)
က်ားႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ားယခုႏွစ္တြင္က်န္းမာေရးအေျခအေနနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး
ႏိုးႏိုးၾကားၾကားျဖစ္ဖို႕လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ေသးငယ္ေသာေရာဂါမ်ားကို
အခ်ိန္ဆြဲၿပီးမကုသပါနဲ႕။
ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္မလိုအပ္အဲေဆးရုံသြားေရာက္ၾကည့္ရွဳ႕ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ပါနဲ႕
ေဆးရုံမွ ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါမ်ားကူးစက္ျခင္းမႈအခြင့္အလမ္းကိုေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။
ေဆးရံု၌ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားေသာေၾကာင့္အထူးသတိထားသင့္ေပသည္။
သင္၏မေကာင္းေသာကံမ်ား ဖုန္းေရြႊျဖင့္ ဖယ္ရွာပစ္ျခင္းျပဳလုပ္ပါ။

(အိမ္ေထာင္ေရး၊အခ်စ္ေရး)
က်ားႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား (ခ်ံဳးထိုက္ေဆြ႕)က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္
သင္သည္ လက္ထပ္ရန္အစိအစဥ္မ်ားရွိလွ်င္ ၊သင္၏အကူညီးမ်ားကို
ေလွ်ာ့ခ်ကူညီေပးႏိုင္သည္။
(Tai Sui)ႏွင့္ထိပ္တိုက္တိုက္ပြဲျဖစ္ေနသျဖင့္ ထိခိုက္မႈ၊တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးသေဘာထားကြဲ
လဲြမႈမျဖစ္သြားေအာင္းအထူးသတိထား ေနထိုင္ပါ။
ဖုန္းေရႊသေသာတရားအရ သင္ေနအိမ္က မီးဖိုေခ်ာင္မွ မီးဖိုကို အသစ္လဲလိုက္ပါ
အိမ္၌ထမင္းဟင္းမ်ားခ်က္စားျဖစ္ေအာင္အိမ္ရွင္မကို တိုက္တြန္းပါ။
မီးထြန္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးသျဖင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း အိမ္ေထာင္ေရး၊
အခ်စ္ေရးမ်ားအဆင္ေျပလာပါလိမ့္မည္။
သင္၏ ကံထူးနံပါတ္မ်ား 9756 ျဖစ္သည္( U PyeAye (JianJunOo) 10/02/2016)

No comments: